Als beleidsmedewerker neem je de interne leiding waar van de organisatie op vlak van financiën, communicatie met externe partners, preventie, logistiek en huisvesting en dit overeenkomstig de door de Raad van Bestuur uitgestippelde krachtlijnen en met respect voor de wetgeving. Je rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur en werkt nauw samen de HRM op vlak van personeelsbeleid.

Je bent de ambassadeur voor Kind en Taal en volgt alle projecten en partnerschappen nauwgezet op. Je coördineert het kwaliteitsbeleid van de organisatie en zorgt ervoor dat de missie, visie en waarden van Kind & Taal gewaarborgd blijven.

Je bent verantwoordelijk voor de communicatie zowel met de interne medewerkers als met de externe partners waaronder lokale gemeentebesturen, OCMW’s, HVHK (Huizen Van Het Kind), Vlaamse overheid, … Je participeert aan interne overlegmomenten zoals stafoverleg, werkgroepen rond logistieke, administratieve inhouden en raakvlakken, … Je participeert rechtstreeks of bij delegatie aan externe overlegorganen rond organisatorische aspecten van de organisatie. Een regelmatige deelname aan administratieve teams en clusteroverleg in functie van het organisatiebeleid behoort eveneens tot de overlegmomenten. Je hebt een vlotte pen en schrijft moeiteloos subsidiedossiers en communicatieberichten.

Op vlak van financieel beleid beheer je de door de overheid gesubsidieerde enveloppes. Je werkt proactief nieuwe subsidiedossiers uit die de organisatie ten goede komen. Je bewaakt de inkomsten en uitgaven van de vzw in overeenstemming met de geldende regelgeving en de richtlijnen van de overheid in samenspraak met de directie. Je bewaakt de goedgekeurde begroting en doet voorstellen in functie van de jaarlijkse opmaak voor de nieuwe begroting.

Je volgt de evoluties en vernieuwingen in de hulpverlening op en vertaalt de wijzigingen in de wet- en regelgeving naar een aangepast beleid binnen Kind & taal.

Samen met de HRM werk je het personeelsbeleid verder uit. Je denkt mee na over het opvolgen, evalueren en bijsturen van het huidige rekrutering- en selectiebeleid. Je staat mee in voor de ondersteuning van de interne medewerkers in hun functie met de nodige aandacht voor hun welzijn en voert evaluatie- en functioneringsgesprekken.

Je staat in voor het onthaal en de begeleiding van stagiairs.

Vereisten om in aanmerking te komen:

  • Houder zijn van een master diploma, bij voorkeur met een afstudeerrichting menswetenschappen, communicatie of economisch
  •  Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
  • Uitstekende kennis van het Nederlands (mondeling en schriftelijk)
  • Blanco uittreksel uit het strafregister (model 2) kunnen voorleggen
  • Een rijbewijs B en eigen auto ter beschikking hebben

Wat hebben wij te bieden:

  • Wij bieden een job binnen een dynamische en maatschappelijk relevante werkomgeving met een informele werksfeer.
  • Het betreft een functie met brede verantwoordelijkheid.
  • Verloning is sectoraal vastgelegd - Paritair comité: 319.01 – Barema B1A
  • Verlofstelsel, eindejaarspremie en vakantiegeld volgens PC 319.01
  • Tijdelijk contract van 6 maanden met een contract van onbepaalde duur na een gunstige evaluatie.

 

Solliciteren kan tem 11 juni 2021 via mail naar Katrien.jansegers@kindentaal.be

Enkel sollicitaties waarbij zowel de CV als motivatiebrief verstuurd worden komen in aanmerking.