Hongerig naar meer taal in je werking? We voeden je graag! 
In deze Academie willen we onze expertise delen met anderen. Onze medewerkers hebben daarom enkele specifieke vormingen uitgewerkt die kunnen aangevraagd worden. Zij komen dan op locatie de activiteiten doen.

Welke vormingen bieden we aan?

Positief omgaan met diversiteit

Doel: Een open houding ten aanzien van multiculturaliteit

Graag nemen we u mee in de wereld van de diversiteit. De multiculturele samenleving is al een tijd een feit. Verschillende culturen hebben zich een plaats verworven in de samenleving en integreren in de maatschappij, de ene al wat minder onzichtbaar dan de andere. Voor sommigen kan deze smeltkroes van culturen een verrijking zijn, andere ervaren dit als beangstigend.

Samen met u gaan we op ontdekking welke invloed deze smeltkroes heeft op uzelf, de ander en de maatschappij. Dit doen we onder andere door belevingen, oefeningen en debatten.

Aantal deelnemers: 7 tot 26 personen

 

Spelenderwijs taal stimuleren

Doel: Omgaan met meertaligheid en taalstimulering binnen uw werking

Taalontwikkeling wordt gestimuleerd door te zorgen voor een rijke taalomgeving.

Om de taalontwikkeling te stimuleren en te verrijken blijkt spel een effectieve manier. Spelenderwijs worden er nieuwe woorden en begrippen verduidelijkt en aangeboden. Tevens motiveert het spel om meer taal te gebruiken. 

Hoe zorg jij als begeleider voor een rijke taalomgeving? Wat kan jij doen om taal stimulerend te werken? Hoe bied je een ruim en kwaliteitsvol taalaanbod? Hoe kan spel een meerwaarde zijn voor het leren van taal? Samen ontdekken we hoe we meertaligheid en taalstimulering kunnen optimaliseren binnen uw werking.

Aantal deelnemers: 7 tot 26 personen

"Door stil te staan bij sommige thema's werd ik me bewust van mijn vooroordelen."

Deelnemer uit Diepenbeek

Geïnteresseerden kunnen een vorming uit onze Academie aanvragen. We bezorgen je dan meer info over de duur, de prijzen en eventuele extra mogelijkheden.