"Ieder zijn eigen verhaal in een gemeenschappelijke taal."
Taalvilla is een programma waarbij we werken met ouders en kinderen die nog maar net in België zijn aangekomen. We staan stil bij de ouderlijke vaardigheden, ouderbetrokkenheid en de verwachtingen van de scholen hierrond om zo een vlotte toeleiding naar het kleuteronderwijs te kunnen garanderen.

Waarom deelnemen aan Taalvilla?

Als nieuwkomer in ons land is het niet altijd eenvoudig om het schoolsysteem te doorgronden en de te weten wat er van jou als ouder wordt verwacht. Dit kan wel eens verschillen met de visie uit het land van herkomst. Omdat ouders in de eerste periode van hun verblijf in België vaak overspoeld worden door informatie en indrukken, gaan wij met hen op weg.

Met tolken, activiteiten en gesprekken gaan we samen met hen op zoek naar antwoorden op hun vragen en maken we kennis met de nieuwe school van hun kind, overlopen we het huishoudelijk reglement en zorgen we voor een warme overgang.

Taalvilla doet u samen!   

  • Twee maal per week, gedurende een maand
  • Toespitsen op ouderlijke vaardigheden
  • Warme toeleiding naar het kleuteronderwijs
  • Kennismaking met het Nederlands
  • Stimuleren van denk- en taalontwikkeling
  • Optimaliseren van de onderwijskansen

"Er was veel vreugde en samenhorigheid tussen de deelnemers van verschillende nationaliteiten."

Duaa

Wanneer kan je deelnemen?

  • Wanneer je gemeente i.s.m. ons Taalvilla organiseert
  • Wanneer je zin hebt om meer te weten over het kleuteronderwijs
  • Wanneer je ervaringen wil uitwisselen met andere lotgenoten
  • Geïnteresseerde lokale besturen kunnen Taalvilla aanvragen. We werken dan een betalend aanbod uit op maat van de aanvrager (duur, periode, doelgroep, inhoud, …).